Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletalkotás hatásai:
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az illetménykiegészítés mértéke az előző évi kiegészítéssel azonos mértékű
- környezeti és egészségi következménye: nincs
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: az illetménykiegészítés rendeletben történő – tárgyévi – szabályozását törvény írja elő
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nincs.