Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023 (V.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023 (V.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Végső előterjesztői indokolás
Hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Kadarkút Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját bevételek biztosította a forrást a kötelező feladatok ellátásához. A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Alaptörvény 32. cikkében meghatározott feladatkörének, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91§ (1)-(2) bekezdésében, továbbá A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltaknak való megfelelés.
A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályok rendelkezései miatt szükséges.
A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Kadarkút Város Önkormányzata a 2022. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladati végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel.