Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletalkotás hatásai:
- Társadalmi hatás: A rendeletben foglaltak az illegális szemétlerakás, a hulladék elhagyó magatartás visszaszorítása érdekében teendő intézkedéseket tartalmazza, így társadalmi hatása jelentős lehet.
- Gazdasági, költségvetési hatás: Mivel az elhagyott hulladék felszámolásának költségei esetlegesen az önkormányzat költségvetését terheli, ezért a rendelet megalkotásának gazdasági és költségvetési hatása is van.
- Környezeti és egészségi következménye: A rendeletalkotásnak környezeti hatása is várható, amennyiben a hulladék elhagyó magatartás visszaszorítása eredményes lesz.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A Ht. 35. § (1) bekezdés h) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: biztosított.