Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 06. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

2019.06.28.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.