Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a közműves ivóvízellátásról szóló 38/1995.(IV.05.) Kormányrendelet végrehajtásáról szóló 9/1995.(XI.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 10. 29

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a közműves ivóvízellátásról szóló 38/1995.(IV.05.) Kormányrendelet végrehajtásáról szóló 9/1995.(XI.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.10.29.

Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti A közműves ivóvízellátásról szóló 38/1995.(IV.05.) Kormányrendelet végrehajtásáról szóló 9/1995. (XI. 13.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.