Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
Szőlősgyörök Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 013320 Köztemető - fenntartás, és - működtetés

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási-, üzemeltetési-, egyéb szolgáltatások

5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

11. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

12. 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

13. 042220 Erdőgazdálkodás

14. 045120 Út, autópálya építése

15. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

16. 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

17. 064010 Közvilágítás

18. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

19. 072111 Háziorvosi alapellátás

20. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

21. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

22. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

23. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

24. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

25. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

26. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

27. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

28. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

29. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

30. 102031 Idősek nappali ellátása

31. 102032 Demens betegek nappali ellátása

32. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

33. 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

34. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

35. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

36. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

37. 107052 Házi segítségnyújtás”