Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.02.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.