Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 04- 2022. 12. 04

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.04.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 17/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez10

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.