Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 21. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja Szőlősgyörök Község közigazgatási területén - 2023. január 1. napjától

Közszolgáltatás számított díja*

Alapdíj

Ürítési díj

Természetes személyek (lakossági) felhasználók esetén

12 710 Ft/forduló + Áfa

389 Ft/m3 + Áfa

Nem természetes személyek (közületi) felhasználók esetén

44 150 Ft/forduló + Áfa

3 535 Ft/m3 + Áfa

*A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. alapján meghatározott, mindenkor érvényes vízterhelési díj.”