Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdése b.) pontjában, és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.