Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdése b.) pontjában, és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Cafetéria juttatás éves mértékét minden költségvetési évben a buzsáki önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében a közös hivatal költségvetése tartalmazza. A Cafetéria mértéke a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott maximálisan adható összeg.”

2. § A köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az anyakönyvvezetői megbízással rendelkező tisztségviselőt évenként a mindenkori minimálbér 50 %-ának megfelelő összegű ruházati költségtérítés illeti meg.”

3. § A köztisztviselőket és közszolgálati ügykezelőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A köztisztviselő részére egészségügyi támogatásként adható a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg készítésének díjához vissza nem térítendő hozzájárulás kétévente a mindenkori minimálbér 40%-ának megfelelő összegben.”

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.