Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség rendelkezésre áll és a többletszolgáltatást igénybevevők igazolják e rendelet szerint díj megfizetését.”

2. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A házasságkötés hivatali helyiségben – hivatali munkaidőben – történő lebonyolítása térítésmentes.

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításáért 30.000.- Ft, azaz Harmincezer forint díjat, a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításáért 40.000.- Ft díjat, azaz Negyvenezer forint díjat Szőlősgyörök Község Önkormányzata fizetési számlájára kell megfizetni.”

3. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az anyakönyvvezető a házasságkötésben való hivatali munkaidőn kívüli közreműködéséért alkalmanként bruttó 25.000.- Ft, hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli közreműködéséért alkalmanként bruttó 35.000.- Ft díjazásban részesül.”

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.