Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 02. 15 - 2022. 12. 30

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2022.02.15.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés c.) pontjában és (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja a 2022. évben 50.000.-Ft.

4. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni és 2022. december 31-én hatályát veszti.