Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07 - 2022. 05. 07

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.05.07.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet 2022. május 6-án lép hatályba.

1. melléklet6

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 8. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.