Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 30- 2023. 01. 30

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.30.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–7. melléklet 2023. január 29-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez10

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.