Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. pont.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.