Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 27

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.27.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
A bizottságok névsora

1. Szociális és Egészségügyi Bizottság:

a) Elnöke: Palczert Zoltánné önkormányzati képviselő

b) Elnökhelyettes: Dakos László önkormányzati képviselő

c) Tagjai: Csik Lajos Attila önkormányzati képviselő, Harsányi Beáta külsős tag, Tuliné Pátrovics Anita külsős tag