Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2023. 02. 14- 2023. 12. 30

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

2023.02.14.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés c.) pontjában és (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja a 2023. évben 50.000.- Ft.

3. § Rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.