Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.07.02.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

2. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.