Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1.Az étkeztetés intézményi térítési díja:

Település Intézményi térítési díj (ÁFA-val növelt)

Nagyatád 600.- Ft/adag

Háromfa 530.- Ft/adag

Lábod 470.- Ft/adag

Nagykorpád 460.- Ft/adag

Rinyaszentkirály 450.- Ft/adag

Görgeteg 450.- Ft/adag

Kisbajom 450.- Ft/adag

Szabás 450.- Ft/adag

Segesd 500.- Ft/adag

Bolhás 550.- Ft/adag

Somogyszob 480.- Ft/adag

Ötvöskónyi 480.- Ft/adag

Intézményi térítési díj a nyugdíjminimum 150 % - a alatt: 250.- Ft/adag

Szállítás térítési díja: 80.- Ft/háztartás

2. A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. A házi segítségnyújtás (személyi gondozás és szociális segítés) intézményi térítési díja

Nagyatádi intézményegység 180.-Ft/óra

Lábodi intézményegység 180.-Ft/óra

Segesdi intézményegység 180.-Ft/óra

3. A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6. Az idősek otthona intézményi térítés díja:

Lábod 3 430.- Ft/nap

Nagyatád 3 600.- Ft/nap

4. A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:

„7. A bölcsőde intézményi térítés díja:

Étkeztetés (ÁFA-val növelt): 450.-Ft/nap

Gondozás: 0.-Ft/nap

Speciális szolgáltatások intézményi térítési díja:

- Csiribiri 500.-Ft/alkalom

- Játszóház 250.-Ft/óra

- Gyermekfelügyelet 800.-Ft/óra

2. melléklet

1. A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Óvodában a napi háromszori étkezés intézményi térítési díja” sora, „Általános iskolában a napi háromszori étkezés intézményi térítési díja” sora, „Ebből:- tízórai” sora, „- ebéd” sora, „- uzsonna” sora, „Középiskolai menza térítési díja” sora és „Középiskolai diákotthonban a napi háromszori étkezés intézményi térítési díja” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Óvodában a napi háromszori étkezés intézményi térítési díja

610

Általános iskolában a napi háromszori étkezés intézményi térítési díja

800

Ebből:- tízórai

150

- ebéd

500

- uzsonna

150

Középiskolai menza térítési díja

540

Középiskolai diákotthonban a napi háromszori étkezés intézményi térítési díja

1210”