Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 02- 2022. 06. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.06.02.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.