Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aki a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben, valamint a közterületek felbontásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott tevékenységet közterületen folytatja, vagy közterületet közterület-használati vagy közterület-bontási engedély hiányában vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.”

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az üzemeltető, aki vendéglátás céljára közterületet a közterület-használati engedélyben meghatározott időtartamon túli időben használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.”

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.