Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben való lebonyolítása díjmentes. Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény céljára megfelelően berendezett hivatali helyiséget és az anyakönyvvezető ünnepi beszédét.

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításáért az ügyfelek által fizetendő díj összege, amennyiben a kérelmező ügyfelek

a) legalább egyike nagyatádi lakóhellyel rendelkezik 18.000.-Ft.,

b) nem rendelkeznek nagyatádi lakóhellyel 28. 000.-Ft.

(3) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért az ügyfelek által fizetendő díj összege 60.000.-Ft.”

2. § Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A hivatali munkaidőn kívüli vagy a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként, választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő vagy 12.000.-Ft összegű díjazás illeti meg.”

3. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.