Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 02- 2022. 11. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.11.02.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.