Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 19/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 19/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 19/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet

a) „Adómentességgel kapcsolatos nyilvántartás vezetési kötelezettség” alcíme,

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.