Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekétkeztetés térítési díjait, valamint – a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával – a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjait rendeletében szabályozza. A szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmény fenntartójának minden évben meg kell állapítania a szociális és gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díját.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. §
Az 1. §-hoz:
1. melléklethez: A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások 2022. július 1. napjától hatályos intézményi térítési díjait szabályozza.
2. mellékléthez: A gyermekétkeztetés 2022. július 1. napjától hatályos intézményi térítési díjait szabályozza.
2. §
A 2. §-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.