Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva módosíthatja meg rendeletét.
A közterületek használatát 2022. január 1-jétől a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szabályozza. Az elmúlt időszakban a rendelet alkalmazásának tapasztalatai alapján néhány rendelkezés módosítása vált szükségessé, főként a kérelmezők ügyintézésének egyszerűsítése érdekében.
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
1. §-hoz
6. § (2) bekezdést módisítja: A közterület-használati kérelem benyújtását segíti a kérelem beadásának határidejére vonatkozó módosítással.
A közterület használata előtt 8 nappal a közterület-használati kérelem beadása nem életszerű, az esetek többségében betarthatatlan.
2. §-hoz
7. § (2) bekezdést módosítja: A közterület-használati kérelem benyújtását egyszerűsíti a kérelemhez csatolandó mellékletekre vonatkozó módosítással.
3. §-hoz
17. § (3) bekezdést módosítja: A közterület-használati díj mértékét szabályozását pontosítja a közterület esztétikus burkolattal történő átalakítása során.
4. §-hoz
2. mellékletet módosítja: A közterület használatára vonatkozó módokat, díjakat módosítja.
A veszélyhelyzet miatt 2022. június 30. napjáig nem lehetett az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében díjat emelni, új díjat bevezetni.
A személyi és a dologi kiadások emelkedése miatt 2022. július 1-től szükséges a közterület-használati díjak mintegy 20%-os emelése. A városban működő elektromos töltőhely közterület használatára is kell közterület-használati díjat meghatározni.
3. mellékletet módosítja: A közterület-használati engedély kérelem nyomtatványához csatolandó dokumentumokat egyszerűsíti.
5 §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.