Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

az idegenforgalmi adóról szóló 19/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
az idegenforgalmi adóról szóló 19/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg rendeletét.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.
A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. §-át, amely szerint az önkormányzat a szálláshely-szolgáltató terhére az idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartására a Turizmus törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver használatán túl egyéb nyilvántartás-vezetési kötelezettséget nem írhat elő, ezért az idegenforgalmi adóról szóló 19/2018. (XI.29.) (továbbiakban: Ör.) 5. §-t és az 1. mellékletet, amely az adóbeszedésre kötelezettek részére nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő, hatályon kívül kell helyezni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. §
Az 1. §-hoz: Az Ör. „Adómentességgel kapcsolatos nyilvántartás vezetési kötelezettség” alcímet és az 1. mellékletet hatályon kívül helyezte.
2. §
A 2. §-hoz: A rendelet hatályba lépését szabályozza.