Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (IV.17.) önkormányzati rendelete

képviselők tiszteletdíjáról szóló 4/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásának felfüggesztéséről

Hatályos: 2020. 04. 20


Somogyszentpál Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A polgármester a képviselő-testület tagjainak járó tiszteletdíj kifizetését felfüggeszti.


2. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a veszélyhelyzet kihirdetéséről

       szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet hatályának megszűnésével hatályát veszti.

Somogyszentpál, 2020. április 17.


   Poszáné Szabó Edit                                                                  dr. Halász Péter

         polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetve:  2020. április 20.

                                                              dr. Halász Péter

                                                                       jegyző