Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete

2019. évi költségvetését megállapító 3/2019.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 17- 2020. 07. 17


Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

273.756 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

 273.756 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                              273.756 e Ft-ban

ebből:

 • kötelező feladat                                                                273.756 e Ft-ban
 • önként vállalt  feladat                                                              -     e Ft-ban
 • állami feladat                                                                            -    e Ft-ban


      ezen belül:  

 • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel)                         0 e Ft-ban
 • előző évi pénzmaradványt                                                  62.903 e Ft-ban
 • vállalkozási maradványt                                                             0 e Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                                          244.407 e Ft-ban

ebből:

 • kötelező feladat                                                                  244.407 e Ft-ban
 • önként vállalt feladat                                                                   0  e Ft-ban
 • állami feladat                                                                               0  e Ft-ban

      ezen belül:

 • a személyi juttatások kiadásait                                           93.137  eFt-ban
 • a munkaadókat terhelő járulékokat és a                             14.495  eFt-ban
 • a dologi kiadásokat                                                           105.048  eFt-ban
 • önkormányzat által folyósított  ellátás                                13.933  eFt-ban
 • egyéb működési célú kiadásokat                                         14.988  eFt-ban
 • az általános tartalékot                                                           500  eFt-ban
 • a céltartalékot                                                                             0   eFt-ban
 • államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését     2.306  eFt-ban

                                                                                 

 • a felhalmozási célú bevételt                                                         40.889  eFt-ban
 • ebből:
 • kötelező feladat                                                                40.889  eFt-ban
 • önként vállalt feladat                                                                  0  eFt-ban
 • állami feladat                                                                              0  eFt-ban

            ezen belül:

 • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                    0 eFt-ban
 • előző évi pénzmaradványt                                                       5.715 eFt-ban
 • vállalkozási maradványt                                                              0 eFt-ban              
 • a felhalmozási célú kiadást                                                           29.349 eFt-ban
 • ebből:


 • kötelező feladat                                                                 29.349 eFt-ban
 • önként vállalt feladat                                                                    0 eFt-ban
 • állami feladat                                                                                0 eFt-ban

     ezen belül:


 • beruházások összegét                                                          22.759  eFt-ban
 • felújítások összegét                                                               6.540  eFt-ban
 • egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  eFt-ban

állapítja meg.


2.§ A rendelet 1-14. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-14.mellékletei lépnek.


3.§ Ez a rendelet 2019.december 31.napjával hatályos.


Somogyszentpál, 2020. július 08.


           Dr. Halász Péter                                                                 Poszáné Szabó Edit

               jegyző                                                                                  polgármester


Kihirdetve:

Somogyszentpál, 2020.július17.


Dr. Halász Péter

     jegyző

Mellékletek