Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XII.01) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XII.01) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

2023.01.01.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Az adó alapja és mértéke

1. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450,-Ft.

2. Nyilvántartás vezetési kötelezettség

2. § (1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) számú Kormány rendelet hatálya alá tartozó nem üzleti célú szálláshely-szolgáltató az általa beszedett adóról, az adó alapjának, az igénybe vett adómentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas „Vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás” vezetésére kötelezett.

(2) A nyilvántartást a szálláshely-szolgáltató a Nyíregyházi Turisztikai Információs Központ Irodájában (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) köteles beszerezni.

(3) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. hatálya alá tartozó üzleti célú szálláshely-szolgáltató az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség megállapítására alkalmas nyilvántartás vezetését kizárólag elektronikusan, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával teljesíti.

(4) Az adó beszedésére kötelezett szálláshely-szolgáltatóknak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie. Az (1) bekezdés szerinti szálláshely-szolgáltatónak az adómentesség igazolására az 1. melléklet kell alkalmaznia.

(5) A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességnek, továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

3. Záró rendelkezés

3. § (1) E rendelet 2023. január 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) számú rendelete