Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 17- 2022. 03. 17

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelet módosításáról1

2022.03.17.

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 11. § 3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"3) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása az összehívás indokának meghatározásával történik."

2. § Ez a rendelet 2022. március 16-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 18. napjával.