Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 9/2004. (VI.8.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 9/2004. (VI.8.) rendelet módosításáról

2023.02.02.

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.