Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról1

2022.12.01.

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 151. § (2f) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § A rendelet kihirdetést követő napon hatályát veszti.

3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 2. napjával.