Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról1

2022.06.01.

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 2. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.