Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 02

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 151. § (2f) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Hatályát veszti Buj Község képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelete

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.