Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 02

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.09.02.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társulásban részt vevő Balsa Község Önkormányzata, Tiszabercel Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Hatályát veszti Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.