Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2017(XI.28.)

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Ibrány Város Képviselő Testületének

26/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete


a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításaIbrány Város Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) (1)         2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete

(2)         5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
2.§Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2017. november 27.
                                   Berencsi Béla sk.                                 Bakosiné Márton Mária sk.

                                   polgármester                                                   jegyző