Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2017(XI.28.)

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

27/2017 (XI.28.) önkormányzati rendelete


a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi tv. 13. §. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§ (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró   Fogyasztók Érdekvédelmi szervezete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§


A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet  ( továbbiakban: Rendelet)


„(1) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép

  (2) 2. melléklete helyébe jeélen rendelet 2. melléklete lép.”2.§


Ez a rendelet 2018. január  1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2017. november 27.
                                   Berencsi Béla sk.                     Bakosiné Márton Mária sk

                                   polgármester                                       jegyző