Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2017(XI.28.)

a gyermekek védelméről szóló 19/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

28/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete


a gyermekek védelméről szóló  19/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


ibrány Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29.§.(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A gyermekek védelméről szóló 19/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4..§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


.” (1)       Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást saját intézménye, az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat elnevezésű intézmény keretén belül biztosítja.”


2.§


A  Rendelet  4..§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat ellátási szerződés alapján a  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában levő Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási intézmény  keretében  biztosítja.”


3.§

A  Rendelet  5..§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A gyermekek átmeneti gondozása ellátásra vonatkozó térítési díj megállapítására, annak csökkentésére, elengedésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének vonatkozó rendeletében foglaltakat kell alkalmazni.”


4.§


A rendelet 1. melléklete hatályát veszti.

5. §


Ez a rendelet  2018. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Ibrány, 2017. november 27.Berencsi Béla sk.                     Bakosiné Márton Mária sk.

polgármester                                       jegyző