Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 31/2017(XII.19.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

31/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  1. §  (5) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:„(5) A képviselő-testület szervei:

  • Ibrány Város Önkormányzata Polgármestere
  • Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Szavazatszámláló Ügyrendi és Jogi Bizottsága
  • Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
  • Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
  • Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága
  • Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Sport Bizottsága
  • Ibrányi Polgármesteri Hivatal
  • Ibrányi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás”2-§A Rendelet 2.§ -ának (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület Ibrány Város Díszpolgára Címet, PRO URBE Emlékérmet, Ibrányért Díszcímert,  a Város Kiváló Közalkalmazottja és a Város Kiváló Köztisztviselője  és Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetést adományoz külön önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.”
3.§


A Rendelet 8.§ -ának (9) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


„(9) A képviselő testület ülésére a jegyzőn túl

            1.teljeskörű  tanácskozási joggal állandó meghívottként a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, az Ibrányi Járási Hivatal vezetőjét, a  helyi rendőrőrs parancsnokát és  Kertváros településrész képviseletét ellátó állampolgárt,

2. tevékenységéhez kapcsolódó témában tanácskozási joggal állandó meghívottként az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit, a Polgármesteri Hivatal iroda- vezetőit, valamint a város közigazgatási területén működő alapfokú oktatási intézmény vezetőjét

   meg kell hívni.


4.§A rendelet 5.§ (1) bekezdése hatályát veszti.


5.§


Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.


Ibrány, 2017. december 18.

                                                                                             Berencsi Béla sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző