Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2018(II.7.)

A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2018. 02. 08- 2018. 02. 08

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete


A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer,  a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása


Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A  díszpolgári cím, a Pro Urbe emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.7.)  önkormányzati rendelet,(továbbiakban: Rendelet)  3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb 3 adományozható.”


2. §


A Rendelet  3A.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :


„(2) Ibrányért Díszcímer évente legfeljebb 3   adományozható.”3. §


A Rendelet 3/B.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Város  Kiváló  Közalkalmazottja,  Köztisztviselője  cím  évente  legfeljebb összesen 4 (kettő-kettő) adományozható.”
4.§


A Rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ibrány, 2017. február 5.Berencsi Béla sk.               Bakosiné Márton Mária sk.

polgármester                                             jegyző