Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2019(VII.9.)

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 10- 2019. 07. 10

Ibrány Város Képviselő Testületének

12/2019. (VII.09.) önkormányzati rendelete


a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint

a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet )

  1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet  1. melléklete lép
  2.  2. melléklete helyébe  jelen rendelet 2. melléklete lép
  3.  5. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


2.§


Ez a rendelet  a kihírdetését követő napon  lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2019. július 08.


                                    Trencsényi Imre  sk.                          Bakosiné Márton Mária sk.

                                       polgármester                                                           jegyző