Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 21/2019(XI.26.)

A helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013 (XII.03.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2019. 12. 31

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének

21/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelete


A helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013 (XII.03.)önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében, 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

A helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013 (XII.03.)önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


 „ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,7%-a.”


2.§

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.

Trencsényi Imre sk.                                                                 Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                                                                     jegyző