Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2019(IV.10.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 10- 2019. 04. 10

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

6/2019. (IV.10.) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 43.§ (1) bekezdése  helyébe jelen rendelkezés lép:


„ (1) A Képviselő-testület a polgármester tartós helyettesítésére, munkájának segítésére 1 fő társadalmi  megbízatású alpolgármestert választ, titkos szavazással, a polgármester által javasolt személyek közül. Feladatát a polgármester határozza meg.”


  1. §Ez a rendelet a kihírdetés napján 14 óra 15 perckor lép hatályba és a hatálybalépését követően egyidejűleg hatályát veszti.


Ibrány, 2019. április 10.                                                                                          Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző