Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2019(IV.30.)

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 14/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01- 2019. 05. 01

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

7/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete


A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

szóló  14/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 51.§.(5) bekezdésében, valamint 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a)pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. §


A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól  szóló  14/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  2.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(8) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség általánosan ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.”


  1. §Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.


Ibrány, 2019. április 29.                                                                                             Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző