Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2020(VI.25.)

Az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Hatályos: 2020. 06. 26

B4


IBRÁNY vÁROS önkormányzata

 képviselő-testületének


16/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.079.874 E Ft

Költségvetési bevétellel1.299.724 E Ft

Költségvetési kiadással


-219.850 E Ft

hiánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. és a 7.1.,7.2.,7.3.,7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9., illetve a 9.1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. §

(1) Az Önkormányzat vagyona 2019. december 31. állapot szerint 5.393.446 eFt, vagyonkimutatás eszközeit a 11. melléklet, forrásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) 2019. évben az Önkormányzatnak nem volt függő követelése és kötelezettsége, a biztos (jövőbeni) követelése, melyet a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi állami támogatásának elszámolását a 15. melléklet szerint elfogadja.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bakosiné Márton Mária

Trencsényi Imre

jegyző

polgármester