Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2020(VII.27.)

A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2020. 07. 27- 2020. 07. 27

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2020. (VII.27.) önkormányzati rendelete


A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer,  a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása


Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A  díszpolgári cím, a Pro Urbe emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.7.)  önkormányzati rendelet,(továbbiakban: Rendelet) 3/C § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3)  Az  Ibrány Kiváló Tanulója  elismerés  évente  legfeljebb négy  adományozható.


2.§


A Rendelet a kihírdetését követően, 15 óra 50 perckor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ibrány, 2020.  július 27.


Trencsényi Imre sk.         Bakosiné Márton Mária sk.

polgármester                                             jegyző