Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2020(IX.29.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 05.) Önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2020. 10. 15- 2020. 10. 15

I4

IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

24/2020. (IX.29.)Önkormányzati rendeleteA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi

közszolgáltatásról  szóló 10/2014. (VI. 05.)  Önkormányzati rendelet módosítása


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) és 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról  szóló 10/2014. (VI. 05.)  Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét  a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.(4401 Nyíregyháza, Tó u. 5., adószám:, cégjegyzékszám:) gazdálkodó szervezet jogosult és köteles ellátni Ibrány Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2025. október 14-ig.


(2) a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a vízügyi hatóság által kijelölt Nyírségvíz Zrt. ibrányi szennyvíztelepen (4484 Ibrány, Liliom u. 019/4 hrsz.) az erre a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni.”2.§ Ez a rendelet  2020. október 15. napján  lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti.

  

Ibrány, 2020. szeptember  28.
                                    Trencsényi Imre sk                          Bakosiné Márton Mária sk

                                    Polgármester                                                jegyző