Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2020(X.27.)

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 28- 2020. 10. 28IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

26/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete


 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

  1. §


Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 31. §  helyébe a következő rendelkezés lép:


31. §.

„(1) A képviselő-testület a lakosság véleményének megismerése, általános tájékoztatása érdekében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott döntések meghozatala előtt évente szükség szerint, de legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart .

  (2) Az alábbi döntések meghozatala előtt kötelező a közmeghallgatás tartása:

  1. terület és településfejlesztés koncepció elfogadása, módosítása,
  2. általános rendezési terv megalkotás, vagy módosítása,
  3. terület-szervezési kérdésekben történő döntés”


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.


Ibrány, 2020. október 26.           

                                  

                                            Trencsényi Imre sk.                        Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                         jegyző